ออสเตรีย ตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปตอนกลาง ด้วยสภาพภูมิศาสตร์เช่นนี้จึงทำให้ออสเตรียเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างยุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตก โดยมีอาณาเขตติดกับเยอรมนี, สาธารณรัฐเช็ก, สโลวาเกีย, ฮังการี, สโลวีเนีย, อิตาลี, สวิตเซอร์แลนด์, ลิกเตนสไตน์ ประเทศนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น "ดินแดนแห่งขุนเขา" เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาและเนินเขาถึง 60% ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีเพียงเส้นทางแม่สายหลักอย่างแม่น้ำดานูบ (Danube River) ที่ไหลผ่านไปยังสาธารณรัฐเช็กเท่านั้น
ออสเตรียมีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรกรีก-โรมัน นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นร่องรอยแห่งอารยธรรมได้จากอาคารรัฐสภาที่ถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกรีก-โรมัน รวมถึงรูปปั้นเทพีอธีน่า (Athena) ที่ตั้งอยู่หน้าอาคารรัฐสภาด้วย ซึ่งเทพีนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวกรีก ส่วนสถานที่ราชการ อาคาร บ้านเรือน ก็ยังมีสถาปัตยกรรมสมัยก่อนสอดแทรกอยู่มากมาย สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยยืนยันความเก่าแก่ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันออสเตรียปกครองแบบประชาธิปไตย มีผู้แทนภายใต้หลักการของรัฐสภา ประชาชนส่วนใหญ่เป็นพวกอนุรักษ์นิยม ไม่ชอบความรุนแรง หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง รักธรรมชาติ จึงทำให้ออสเตรียเป็นประเทศที่มีความสงบเรียบร้อยและมั่นคง นี่คือจุดแข็งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และถึงแม้ว่าภาษาราชการของออสเตรียจะเป็นภาษาเยอรมัน แต่พนักงานที่ให้บริการส่วนใหญ่ตามโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ฯลฯ สามารถฟัง-พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และบางคนยังพูดได้หลายภาษาด้วย อาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ทำให้การท่องเที่ยวในประเทศนี้ไม่มีอุปสรรคในเรื่องของภาษา

ชื่อทางการ
สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria)
เมืองหลวง
กรุงเวียนนา (Vienna)
วันชาติ
26 ตุลาคม
ภาษาราชการ
เยอรมัน (German)
ศาสนาหลัก
คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
สกุลเงิน
ยูโร (Euro/EUR)

 


     
 
 
 
 
       
       
  Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747 Email: booking.happygroup@gmail.com