กรุงเวียนนา (Vienna)
เป็นเมืองหลวง ศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจและการปกครองของออสเตรีย ที่สำคัญยังเป็นศูนย์รวมทางดนตรีของยุโรปซีกตะวันออกอีกด้วย โดยดนตรีคลาสสิกมีความรุ่งเรืองในเวียนนาติดต่อกันมาถึง 200 ปี และได้รับการพัฒนามาถึงจุดสูงสุดทั้งการประพันธ์และเครื่องดนตรี อาทิ ออร์แกน เปียโน ไวโอลิน ฯลฯ จนมาถึงยุคปัจจุบัน นอกจากนั้นกรุงเวียนนายังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานในสหประชาชาติ “UNIDO” และองค์กรระดับนานาชาติ “OPEC”

     
 

อนุสาวรีย์ท่านโยฮันส์ สเตราท์ 2 (Johann Strauss II) 
อนุสาวรีย์ท่านโยฮันส์ ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา เป็นรูปปั้นแห่งราชาเพลงวอลซ์ (Waltz) ชาวออสเตรีย ซึ่งบท  ประพันธ์เพลงวอลซ์ของท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ด้วยการยกระดับเพลงระบำชาวนาอันต่ำต้อย ขึ้นมาเป็นเพลงเพื่อให้ความบันเทิงแก่บุคคลชั้นสูงในราชสำนักฮับส์บวร์ก (Habsburg) ได้ จนเกิดเป็นกระแสความนิยมเพลงวอลซ์ขึ้นในกรุงเวียนนา

     
 

แม่น้ำดานูบ (Danube River)
เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป มีต้นกำเนิดที่แถบป่าดำในประเทศเยอรมนี เกิดจากแม่น้ำเล็กๆสองสาย คือ “Brigach” และ “Breg” ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำดานูบที่เมือง “Donaueschingen” แม่น้ำดานูบเป็นทางน้ำที่สำคัญต่อนานาประเทศมายาวนานหลายศตวรรษ ในประวัติศาสตร์เคยเป็นปราการที่สำคัญของอาณาจักรโรมันด้วย

     
 

พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)
ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บวร์ก ปัจจุบันเป็น  สถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก บริเวณอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์  แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 และปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ 
มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา  

     
 

ปราสาทอัมบราส(Ambras Castle)
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยจักรพรรดิ Ferdinand ที่ 2 แห่งออสเตรีย และเป็นที่ประทับที่พระองค์ ทรงโปรดปรานมากที่สุด โดยในส่วนของพระราชวังนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนเป็นสถานที่เก็บ  รวบรวมภาพเหมือนของราชวงศ์ฮับบวร์กและผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดังต่างๆ สำหรับส่วนล่างจะเป็น  พิพิธภัณฑ์ไว้เก็บสิ่งของมีค่าที่ได้มาจากการขยายอาณาจักรในยุคเริ่มต้นของแคว้นทิโรล (Tyrol)

     
 

อนุสาวรีย์โมสาร์ท (Mozart Monument)
สร้างขึ้นที่เมืองซาลส์เบิร์ก (Salzburg) เพื่อรำลึกถึง โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang  Amadeus Mozart) โดยท่านเป็นนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อเสียงก้องโลก มีงานประพันธ์เพลงถึง 700  ชิ้น ปัจจุบันผลงานหลายชิ้นได้ถูกนำมาจัดจำหน่ายเป็นสื่อต่างๆมากมาย และสาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่ เมืองนี้ เนื่องจากเป็นเมืองเกิดของท่านนั่นเอง

     
 

เมืองอินน์สบรูก (Innsbruck )  
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของออสเตรีย ได้ชื่อว่าเป็นเมืองในหุบเขา เนื่องจากถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขา  แอลป์ (Alps) และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี อินน์สบรูกนับเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของออสเตรีย ทิวทัศน์สวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีเหลือง-ส้มสะดุดตา ตัดกับถนนสายเล็กๆที่ปูด้วยอิฐ ที่สำคัญยังเป็น แหล่งกำเนิดของคริสตัลชื่อดังก้องโลกอย่าง “Swarovski” อีกด้วย
  

     
 

ลานกระโดดสกีแบร์กอีเซล (Bergisel Ski Jump)
ตั้งอยู่ที่เมืองอินน์สบรูก ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีการออกแบบโครงสร้างมาอย่างดีและมีสไตล์ อาคาร หลักมีรูปทรงคดเคี้ยวด้านบนประกอบด้วยร้านอาหาร ทางลาดจุดกระโดดสกี และระเบียงชมวิวแบบ 360องศา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปยังอาคารนี้ได้โดยใช้บันได 455 ขั้น หรือจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที  ด้วยรถราง “Funicular” คนส่วนใหญ่จะรู้จักลานสกีนี้ในฐานะสถานที่จัดแข่งขันกระโดดสกีนานาชาติ   ปัจจุบันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของออสเตรีย

     
 

เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt)
เป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ ประชากรอาศัยไม่ถึงพันคน มีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามธรรมชาติ บ้านเรือนตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบมาก จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆตามแนวเขา สิ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองนี้คือ ทิวทัศน์ที่เปรียบประหนึ่งภาพวาดบนโปสการ์ด โดยเบื้องหลังเป็นภูเขาสูงชัน เบื้องหน้ามีน้ำ ใสสะท้อนเห็นเงาของหมู่บ้านอย่างสวยงามยามเมื่อแดดส่องมา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้ง่ายๆด้วยรถไฟ ลงสถานีฮัลล์สตัทและต้องนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามทะเลสาบมายังหมู่บ้าน ที่นั่นมีร้านค้า ร้านอาหารและที่พักไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย     

     
 

ทะเลสาบนอยซีดเลอร์ซี (Neusiedler see Lake) 
เป็นทะเลสาบแบบทุ่งหญ้าสเตปส์ (Steppes) ระหว่างออสเตรียและฮังการี แนวชายแดนคือเขตที่ราบลุ่มเต็มไปด้วยพงอ้อ รอบนอกทะเลสาบงดงามด้วยไร่องุ่นและทุ่งกว้างที่บรรดาสัตว์อาศัยหากิน นอกจากนั้นยังมีเหมืองหินปูน อารามเก่าแก่ บ้านชาวนา และปราสาท สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องยืนยันการตั้งถิ่นฐานของผู้คนตั้งแต่สมัยโบราณด้วย

     
 

ทางรถไฟสายเซมเมอริง (Semmering Railway)   
เป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดจากเวียนนาลงไปทางใต้ของออสเตรีย โดยจะวิ่งผ่านภูเขาเซมเมอริง ที่มีทางรถไฟตัดผ่านช่องเขาสูงเกือบ 1,000 เมตร ในสมัยก่อนถือเป็นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลกด้วย       โดยใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 ปีเท่านั้น ปัจจุบันเขตSemmering-Rax-Schneeberg ถือเป็นแหล่งพักผ่อนระดับ หรูของยุโรปอีกด้วย     

     
 
 
 
 
       
       
  Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747 Email: booking.happygroup@gmail.com