ฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ปกครองด้วยระบอบกึ่งประธานาธิบดี ชาวฝรั่งเศสออกแนว  ชาตินิยม จากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพบว่าชาวฝรั่งเศสจะไม่พูดภาษาอังกฤษ   
แผ่นดินใหญ่ของฝรั่งเศสทอดตัวตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediteranen Sea) จนถึงช่องแคบอังกฤษ-ทะเลเหนือ และจากแม่น้ำไรน์ (Rhine River) จนถึงมหาสมุทรแอตแลนติก (Atlantic Ocean) ชาวฝรั่งเศสมักเรียกแผ่นดินใหญ่ว่า “หกเหลี่ยม”  (L'Hexagone) เนื่องจากรูปทรงทางกายภาพของประเทศนั่นเอง มีพรมแดนติดกับประเทศเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี โมนาโก อันดอร์รา และสเปน     

เนื่องจากฝรั่งเศสมีดินแดนโพ้นทะเลไว้ในครอบครอง ทำให้มีอาณาเขตติดกับบราซิล, ซูรินาเม (ติด กับเฟรนช์เกียนา) และหมู่เกาะอินดีสเนเธอร์แลนด์ตะวันตก (ติดกับแซงต์-มาร์แตง) นอกจากนั้นยังเชื่อม กับสหราชอาณาจักรทางอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษอีกด้วย ภายในประเทศมีแม่น้ำสายหลัก “แม่น้ำแซน” (Seine River) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งมีความสำคัญและผูกพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก เป็นทั้งเส้นทางการคมนาคม ขนส่งสินค้า และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภาพยนตร์หลายเรื่องนิยมใช้บรรยากาศของแม่น้ำแซนในการสร้างฉากรักโรแมนติก จึงทำให้แม่น้ำแซนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ปัจจุบันฝรั่งเศสนับเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ จนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มากที่สุดในโลก จำนวนกว่า 82 ล้านคนต่อปี

ชื่อทางการ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส (République Française)
เมืองหลวง
กรุงปารีส (Paris)
วันชาติ
14 กรกฎาคม
ภาษาราชการ
ฝรั่งเศส (Francais)
ศาสนาหลัก
คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
สกุลเงิน
ยูโร

 


     
 
 
 
 
       
       
  Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747 Email: booking.happygroup@gmail.com