เยอรมนีตั้งอยู่บริเวณใจกลางของทวีปยุโรป มีประเทศเพื่อนบ้านล้อมรอบทั้งหมด 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, ลักเซมเบอร์ก, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ภูมิประเทศนี้มีความงดงามในหลากหลายรูปแบบทั้งเทือกเขาสูง-ต่ำสลับกับที่ราบสูง, เนินเขา, ที่ราบโล่ง ตลอดจนชายฝั่งทะเลที่เต็มไปด้วยเกาะแก่ง, ทะเลสาบท้องทุ่ง และเนินทราย ก่อเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย โดยเฉพาะปราสาทบนภูเขา อีกทั้งยังมีร่องรอยของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน ปัจจุบันเยอรมนีถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยี การศึกษา และการท่องเที่ยว

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อระบบเผด็จการนาซีล่มสลาย เยอรมนีได้ถูกแบ่งออกเป็น 2ส่วนคือ เยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออก ซึ่งทั้ง 2ส่วน ได้รวมเป็นเอกภาพเมื่อปี ค.ศ.1990 ถูกปกครองแบบสังคมนิยม ชาวเยอรมันทั่วไปมีความภูมิใจในรัฐธรรมนูญของประเทศมาก เนื่องจากมีการระบุความสำคัญของสิทธิพื้นฐานของประชาชนเอาไว้ ว่าต้องนับถือในเกียรติของความเป็นมนุษย์ ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยปราศจากการเซ็นเซอร์จากเจ้าหน้าที่ของรั

ชื่อทางการ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany)
เมืองหลวง
กรุงเบอร์ลิน (Berlin)
วันชาติ
3 ตุลาคม
ภาษาราชการ
เยอรมัน (German)
ศาสนาหลัก
คริสต์ นิกายโปแตสแตนท์
สกุลเงิน
ยูโร (Euro/EUR)

 

 


     
 
 
 
 
       
       
  Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747 Email: booking.happygroup@gmail.com