นครบูดาเปสต์ (Budapest)    
เป็นเมืองหลวงของฮังการี ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่าเป็น “มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” (Pearl of The Danube) เนื่องมาจากทัศนียภาพอันสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำ นครบูดาเปสต์ประกอบไปด้วยเมืองฝาแฝด คือ “เมืองบูดา” ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ และ “เมืองเปสต์” เป็นเมืองแห่งความหรูหรา เจริญด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยทั้งสองฝั่งนี้มีสะพานเชื่อมต่อกันอยู่ถึง 8 สะพาน  
ปัจจุบันมีอีกสิ่งหนึ่งในนครบูดาเปสต์ ที่กำลังอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยว นั่นคือ “บ่อน้ำพุร้อน” เนื่องจากเมืองนี้มีบ่อน้ำพุร้อนถึง 120 บ่อ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำพุร้อนมากที่สุดในโลก ทำให้ ได้รับสมญานามใหม่ว่าเป็น "เมืองแห่งสปา" อีกด้วย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาแช่น้ำพุร้อนและทำสปาที่นี่ โดยสปาบำบัดชื่อดัง คือ “Gellert Spa” เป็นสปาที่มีขนาดใหญ่และสวยงามติดอันดับโลกด้วย

     
 

อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungary Parliament)   
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบ (ฝั่งเปสต์) ถือเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของฮังการีและยังเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยงามที่สุดในโลกอีกด้วย ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Neo-Gothic โดยรูปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน ของสหราอาณาจักร
 

     
 

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St.Stephen Basilica)
มหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง (ฝั่งเปสต์) มีความสูงโดดเด่นเป็นสง่า สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ เซนต์สตีเฟน กษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรฮังการี (ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 54 ปี) ภายในมี ความสวยงามอลังการและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก

     
 

สะพานเชน (Chain Bridge)      
เป็นสะพานเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำดานูบ เปรียบเสมือนโซ่ทองคล้องเมืองบูดากับ  เมืองเปสท์ให้เชื่อมถึงกัน มีรูปปั้นแกะสลักสิงห์โตที่สะพาน นับเป็นสัญลักษณ์สำคัญของนครบูดาเปสต์ด้วย   โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินเท้าเยี่ยมชมสะพาน เพื่อซึมซับถึงความงามแบบคลาสสิกของนครบูดาเปสท์ อีก  ทั้งหนุ่มสาวชาวฮังกาเรียนเองก็นิยมเกี่ยวก้อยมาเดินเล่นที่นี่ด้วย เพราะบรรยากาศยามค่ำคืนโรแมนติคมาก  

     
 

ป้อมชาวประมง (Fishermen's Bastin)
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมือง เมื่อครั้งที่ถูกพวกมองโกล (Mongol) เข้ามารุกราน โดยที่นี่ถือเป็นจุดชมทัศนียภาพรอบนครบูดาเปสต์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะสามารถเห็นความงามของแม่น้ำดานูบ สะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีได้อย่างชัดเจน

     
 

มหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church)
ตั้งอยู่ในนครบูดาเปสต์ เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีอายุกว่า 700 ปี โดดเด่นด้วยหลังคาสลับสี นับเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Neo-Gothicที่สวยงามมาก ด้านในประดับประดาด้วยภาพเขียนสี-กระจกสีที่บอกเล่าเรื่องราวทางศาสนา ส่วนด้านนอกมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 (Stephen I of Hungary) เป็นอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมอันงดงามยิ่ง

     
 

ฮีโร่สแควร์ (Hero Square)
เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งอยู่กลางลาน  ซึ่งอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี มีเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล (Saint Gabriel) รอบๆเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นำของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกัน ก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นมา  

     
 

ทะเลสาบบาลาตอน (Balaton Lake)
ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางมานครบูดาเปสต์ ทะเลสาบแห่งนี้นับว่าใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนกลาง มีความ ยาวถึง 80 กิโลเมตร จุดที่กว้างที่สุด 14 กิโลเมตร และมีความลึก 13 เมตร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,181  ตารางกิโลเมตร ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของฮังการี นักท่องเที่ยวนิยมมาพักตากอากาศ ทำสปา และตก ปลาบริเวณนี้

     
     
     
 
 
 
 
       
       
  Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747 Email: booking.happygroup@gmail.com