สวิสเซอร์แลนด์  ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ (Alps) จึงได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The Roof of Europe) นอกจากนั้นยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกันไปมา นับว่าเป็นประเทศที่มีภูเขามากที่สุดในยุโรปด้วย สวิสเซอร์แลนด์ไม่มีเส้นทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติดกับเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรีย และลิกเตนสไตน์  ทำให้ภาษาที่ใช้กันทั่วไปมีถึง 4 ภาษา ส่วนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสมาพันธรัฐ

ความสวยงามของทิวทัศน์ในสวิสเซอร์แลนด์ กล่าวได้ว่าติดอันดับต้นๆของโลก เพราะถูกเติมเต็มไปด้วยภูเขา ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ดงดอกไม้ และทะเลสาป ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่พักตากอากาศมากมาย ในบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ฤดูกาล นับเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากต่อปี อีกทั้งสภาพแวดล้อมทั้งหมดยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวสวิส ที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย หวงแหนธรรมชาติ รักความสะอาด รักความสงบ และเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นสำคัญ

 

ชื่อทางการ
สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation)
เมืองหลวง
กรุงเบิร์น (Bern)
วันชาติ
1 สิงหาคม
ภาษาราชการ
เยอรมัน / ฝรั่งเศส / อิตาเลียน / โรมานซ์ (ละตินโบราณ)
ศาสนาหลัก
คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
สกุลเงิน
ฟรังก์สวิส (CHF)

 


     
 
 
 
 
       
       
  Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747 Email: booking.happygroup@gmail.com