กรุงเบิร์น (Bern)
เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่และโรแมนติก การได้เดินเที่ยวชมความงดงามของสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่าเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด โดยทางการได้รักษาผังเมืองให้มีสภาพดังเดิมตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา จนเมืองนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกของ UNESCO

 

     
 

เมืองซูริค (Zurich)
เมืองเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางการค้าทองคำของโลก       จากการสำรวจในปี 2006 และ ปี 2007 ซูริคถือว่าเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก สำหรับสิ่งที่  น่าสนใจในเมืองนี้ อาทิ โบสถ์และวิหารเก่าแก่อายุราวๆ 700 ปี อย่าง “Grossmunster และ Fraumunster”   น้ำพุ ถนนหิน พิพิธภัณฑ์ โรงละครโอเปร่า เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศโดยรอบเชื้อเชิญให้เดินชมเป็นอย่างมาก   เพราะมีร้านขายของเก่า ร้านภาพเขียน ร้านหนังสือ ตลอดจนสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านอีกมากมาย

 

     
 

เมืองลูเซิร์น (Lucerne)  
ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of The   Four Forest Cantons) เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ สัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์น คือ สะพาน  ไม้ชาเปล (Chapel Bridge) เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี และอนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน  แกะสลัก (Lion Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสที่   เสียชีวิตระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในฝรั่งเศส นอกจากนั้นเมืองลูเซิร์นยังมีความสำคัญต่อประเทศ ไทยคือ เป็นที่ประทับของสมเด็จย่า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้ เช่นกัน นับได้ว่าเป็นเมืองตากอากาศที่ยอดเยี่ยมของโลก

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์การขนส่งและคมนาคม (Museum of  Transport and Communication) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ภูเขา “Titlis”  และ “Pilatus”  เป็นภูเขาที่มีความชันที่สุดในโลก มีภัตตาคารอยู่บนยอดเขา สามารถชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ
     
 

ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva)   
ได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส”  (Pearls of the (Swiss Rivera)มีพื้นที่ 582 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ แต่มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตฝรั่งเศสด้วย ทะเลสาบนี้นับเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง และยังเป็นที่ตั้งของ เมืองสำคัญ “เจนีวา” อีกด้วย

 

     
 

แม่น้ำไรน์ (Rhine River)    
มีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาแอลป์ (Alps) ระยะทางยาวถึง 1312 กิโลเมตร ไหลผ่านสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นไปทางเหนือจนถึงพรมแดนระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนี จากนั้นไหลต่อเข้าไปในเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์       นับเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศที่มีความสำคัญมากที่สุดของทวีปยุโรป เพราะเป็นเส้นทางหลักในการส่ง     สินค้าสำคัญ ได้แก่ ถ่านหิน แร่เหล็ก และแป้งสาลี เนื่องจากแม่น้ำไรน์ไหลผ่านย่านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ถ่านหินของเยอรมนี จึงได้รับสมญาว่าเป็นแม่น้ำถ่านหิน (Coal River)

 

     
 

แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn)  
เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี มี รูปทรงปิรามิดที่งดงาม ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาชื่นชมไม่เว้นแต่ละวัน อลังการจน“Paramount  Pictures” นำไปเป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย

 

     
 

ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau)   
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มีความสูงถึง 4,158 เมตร ได้รับการยกย่องว่าเป็น “Top of   Europe”  มีจุดชมวิวที่มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร มีถ้ำน้ำแข็งแกะสลักสวยงามอยู่ใต้ธาร  น้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ซึ่งมีความยาวถึง 22 กิโลเมตร  และหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย  และบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่นิยมของนักเล่นสกีด้วย

 

     
 

ยอดเขากลาเซียร์ 3000  (Glacier 3000)  
บรรยากาศอันแสนน่าจดจำกับการเดินทางสู่ยอดเขาด้วยกระเช้า 360 องศา บนยอดเขาสามารถ  มองเห็นวิวยอดเขาสำคัญๆของสวิสเซอร์แลนด์ได้อย่างชัดเจนทั้งหมด นั่นคือ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau)  ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) และยอดเขามองท์บลองซ์ (Mont Blanc) ส่วนกิจกรรมบนยอดเขากลาเซียร์ 3000 ได้แก่ การนั่งรถบนน้ำแข็ง  (Snow Bus), สุนัขลากเลื่อน (Dog Sled Ride), ชมจุดชมวิว 360 องศา (View Point) และเดินบนทางหิมะ (Glacier Walk)

 

     
 

รถไฟสายกลาเซียร์ (Glacier Express)
รถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็น "รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก" เนื่องจากใช้เวลาวิ่งตลอดสายจาก Zermatt - St.Moritz รวมแล้ว 8 ชั่วโมง ในระยะทาง 274 กิโลเมตร ตัวรถไฟจะเป็นแบบ “Panoramic” หลังคาเป็นกระจกใสเกือบทั้งหมด โดยจะวิ่งผ่านสะพานถึง 291 สะพาน ลอดอุโมงค์ 91 แห่ง และไต่ระดับผ่านช่องเขาที่สูงถึง 2,033 เมตร ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์อันสวยงามของหิมะ ธารน้ำแข็ง หุบเขา  แกรนด์แคนยอน ฯล

 

     
     
     
     
 
 
 
 
       
       
  Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747 Email: booking.happygroup@gmail.com