สหราชอาณาจักร หรืออังกฤษ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ประกอบด้วยพื้นที่เกาะ 2 แห่ง คือ เกาะใหญ่เกรทบริเตน (Great Britain) และ เกาะไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) พื้นที่เกาะใหญ่ได้แบ่งออกเป็น 3 อาณาเขต คือ อังกฤษ (England), เวลส์ (Wales), สก็อตแลนด์ (Scotland) นอกจากนั้นยังมีดินแดนโพ้นทะเล รวมถึงดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองอื่นๆกระจายอยู่ทั่วโลก อังกฤษจึงได้ชื่อว่า “ดินแดนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน”
ภูมิประเทศแห่งนี้ประกอบไปด้วยทิวเขา ป่าไม้ ทะเลสาบ และชายฝั่งทะเล ทำให้เกิดเป็นภูมิทัศน์อันสวยงาม แผ่นดินใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกและพื้นน้ำ อันได้แก่ ช่องแคบอังกฤษ, ทะเลเหนือ, ทะเลเคลติก, ทะเลไอร์แลนด์ และเชื่อมต่อกับแผ่นดินยุโรปผ่านบริเวณฝรั่งเศส ทางตอนใต้ของช่องแคบอังกฤษ

อังกฤษปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านชนชาติ ได้แก่ อังกฤษ, สก็อต, เวลส์, ไอริช รวมถึงประชากรจากประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ได้แก่ อินเดีย, ศรีลังกา, บังคลาเทศ, จีน, แอฟริกา และประเทศในตะวันออกกลาง ทำให้มีความเจริญด้านวัฒนธรรม การศึกษา และอุสาหกรรม ปัจจุบันอังกฤษกลายเป็นศูนย์รวมแห่งประวัติศาสตร์ การศึกษาแนวใหม่ เทคโนโลยีอันทันสมัย และแฟชั่น

ชื่อทางการ
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
เมืองหลวง
กรุงลอนดอน (London)
วันชาติ
วันเสาร์ที่สอง ของเดือนมิถุนายน
ภาษาราชการ
อังกฤษ (English)
ศาสนาหลัก
คริสต์ นิกายอังกลิคัน
สกุลเงิน
ปอนด์ (POUND/GBP)

 


     
 
 
 
 
       
       
  Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747 Email: booking.happygroup@gmail.com